Haber365 Ana Sayfa » Ekonomi » Geçici İşçi Ücretleri Belirlendi

Geçici İşçi Ücretleri Belirlendi

Geçici İşçi Ücretleri Belirlendi
15.04.2011 Cuma 11:24
Bu Habere 0 Yorum Yapıldı
Bu Haber 1381 Defa Okunmuştur
TÜİK, geçici çalıştırılmak üzere istihdam edilecek 47 bin personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak verilecek en yüksek ücretleri belirledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Konut ve Nüfus Araştırması”nda, veri derleme, veri kontrolü, veri girişi ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kontrolünde geçici olarak çalıştırılmak üzere istihdam edilecek 47 bin kişiye ödenecek ücretlerin üst limitlerini belirledi.

Yüksek öğrenim mezunlarına en çok 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödenecek.

Parça başı ücret verilmesi halinde yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2 TL ve günlük en fazla 40 TL'yi aşmamak üzere brüt ücret ödenebilecek.

Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek Konut ve Nüfus Araştırması’nda, veri derleme, veri kontrolü, veri girişi ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde ve Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kontrolü çalışmalarında, 2011 yılı içinde TÜİK Başkanlığı merkezinde ve bölge müdürlüklerinde her ay toplam 47 bin kişinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bu personele ve Kurum dışından bu işlerde çalıştırılacak olan kamu personeline ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla hazırlanan Karar’a göre, istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü şartlara uygunluk aranacak.

Alım yapılacak personelin ilave olarak en az lise ve dengi okul mezunu olması ve 35 yaşını tamamlamamış olması gerekecek.

Yüksek öğrenim mezunlarına en çok 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık ödenecek.

Parça başı ücret verilmesi halinde yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2 TL ve günlük en fazla 40 TL'yi aşmamak üzere brüt ücret ödenebilecek.

Ödenecek ücretlerin üst sınırları bu kararla belirlenirken, ödenecek tutarlar TÜİK Başkanlığı tarafından tespit edilecek.

Bu maddenin birinci fıkrasının bendi kapsamında ücret ödenecek geçici personele ayrıca, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenecek.

Geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

ÖDEMELER HER AYIN 14’ÜNDE YAPILACAK

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılacak.

Sözleşmenin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacak.

Bu Karar uyarınca çalıştırılacak geçici personel, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak.

Ancak ilgili, işin gereği veya aciliyeti nedeniyle bitirilmesi gereken durumlarda, ödenen fazla çalışma ücreti karşılığı olarak, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak.

BAŞKA İŞ YAPMA YASAĞI

Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz.

Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin sözleşmesi; Devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi veya görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi halinde sona erdirilecek.

Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılacak.

Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ilgiliye, ihbar, kıdem, iş sonu ve sair adlar altında bir tazminat ödenmeyecek.

Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

SOSYAL SİGORTAYA TABİ OLMA

Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığı’na vize ettirilmesi gerecek.

Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamayacak ve herhangi bir ödemede bulunulamayacak.

KURUM DIŞINDAN GÖREVLENDİRMELERDE YAPILACAK ÖDEMELER


TÜİK Başkanlığı’nda, Konut ve Nüfus Araştırmasında ve Ulusal Adres Veri Tabanı Kontrolü’nde Kurum dışından görevlendirilen kamu personeline, mesai saatleri ile bağlı olmaksızın eğitim çalışmalarına katılmak, soru kağıdı veya form derlemek, sayım, anket ve kontrol memurluğu yapmak, bilgi formu veri girişi yapmak üzere belediye hudutları içinde çalıştırılacaklara günde 12 TL, belediye hudutları dışında çalıştırılacaklara günde 13,50 TL brüt ücret ödenebilecek.
Advertorial
Anahtar Kelimeler
Bu Habere Oy Verin
Bu Haber Oylanmadı. İlk Siz Oy Kullanın.