Haber365 Ana Sayfa » Ekonomi » Araçlarda Vergi Sistemi Değişiyor

Araçlarda Vergi Sistemi Değişiyor

Araçlarda Vergi Sistemi Değişiyor
14.04.2011 Perşembe 10:49
Bu Habere 0 Yorum Yapıldı
Bu Haber 519 Defa Okunmuştur
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklandı.
Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi'nin genel amacını ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar, karşı karşıya kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak hazırlanan hedeflere yönelik 27 adet eylem belirlendi.

Eylem planına göre elektrikli ve hibrit araçlar ile emisyonu düşük çevreci araçların kullanımıı teşvik eden bir vergilendirme sistemi çalışma yapılacak.

Ayrıca elektirikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimine destek verilecek.

"Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın açıklandığı toplantı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Pera Palas Oteli'nde başladı.

Toplantıda Bakan Ergün'ün yanı sıra, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya ve OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen bir konuşma yapacak.

"Bölgede Üretim Merkezi ve AR-GE Üssü Olmak” vizyonu çerçevesinde 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi'nin genel amacının; otomotiv sektörünün sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmak ve ileri teknoloji kullanımının ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü sağlamak olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu vizyona ve genel amaca yönelik olarak; “AR-GE altyapısını iyileştirmek”, “şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak”, “otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek”, “hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek” ve “fiziki altyapıyı geliştirmek” şeklinde 5 hedef tespit edildiği bildirildi.

İşte otomotivin yeni rotası, sağlanacak teşvikler ve hedefler

ARGE DESTEKLERİ GELİYOR

HEDEF 1

Buna göre, hedef 1 olan ARGE altyapısını iyileştirme yönündeki eylem şöyle:

"Tasarım doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için test merkezleri ile rüzgar tüneli kurulacak, mevcut test merkezleri sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek.

Otomotiv alanında yetkinliği olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuvar alt yapıları üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilecek ve desteklenecek.

Otomotiv sanayisine verilecek ARGE desteklerinin mevcut etkinliğinin değerlendirilmesi ile bu desteklerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir çalışma yapılacak, çalışma sonucu tespit edilen destekler uygulanacak.

ARGE projelerinde 'ulusal odak projeleri' ile rekabet öncesi işbirliği projelerine öncelik verilecek.

KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile ARGE altyapısının kurulması için işletmelere bilgi, danışmanlık ve destek sağlanacak."

ELEKTİRİKLİ BATARYA ÜRETİMİNE DESTEK

HEDEF 2

Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmayı içeren hedef 2'nin içeriği şu şekilde belirlendi:

"Araç konsept ve tasarım aşamasından başlayan uzun vadeli işbirlikleri ile ana ve yan sanayi arasındaki ilişkilerin ve buna yönelik destek mekanizmalarının tedarik zincirini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Özgün teknoloji ve tasarım ile buna dayalı üretimin geliştirilmesi için yeni teşvik mekanizmaları oluşturulması yönünde çalışma gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu doğrultusunda alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimi desteklenecek.

Tedarik zincirindeki işletmeler arasında işbirlikleri ile daha fazla katma değer üretimine yönelik yerlilik oranını artırıcı (kümelenme gibi) faaliyetler desteklenecek.

Kamu koordinasyonunda üretime yönelik ulusal odak projeleri oluşturulması ve desteklenmesi sağlanacak.

Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon kurulacak.


KAMUDA YERLİ ARAÇ ALIMI ÖZENDİRİLECEK


HEDEF 3

Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirme yönündeki hedef 3'ün eylemi şöyle:

"Türkiye iç pazarını büyütecek faaliyetler geliştirilecek, otomotiv sanayinin dış pazarlara açılımı dinamik bir biçimde desteklenecek.
Kamu alımlarında ve kiralamalarında yerli araç kullanımı özendirilecek.

Çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması için toplumda farkındalık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Çevreye duyarlı araçların kullanımı özendirilecek.

Kamu araç filoları oluşturulurken çevre dostu araçların tercih edilmesi sağlanacak.”


YENİ VERGİLENDİRME SİSTEMİ GELECEK

HEDEF 4


Hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmeyi içeren hedef 4'ün eylemi:

“Düşük CO2 emisyonu olan çevre dostu araçların (elektrikli, hibrit ve emisyon seviyesi düşük diğer araçlar) kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma yapılacak.

Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün otomotiv sektörüne hizmet veren biriminin kurumsal kapasitesi uluslararası onay kuruluşlarına benzer bir şekilde geliştirilecek.

Otomotiv sanayine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri etkinleştirilecek.

Araçlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artırılacak ve yeni araç tasarımlarında yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarına ilişkin esaslar belirlenecek.”

HEDEF 5


Fiziki altyapıyı geliştirme konusundaki hedef 5'in eylemi şu şekilde:

“Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için uygun şartlarda arsa ve altyapı teminine yönelik gerekli çalışmalar yapılacak.

Otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ulaştırma altyapısı geliştirilecek.

Çevreye duyarlı elektrikli ve CNG;li araçların kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.

Sanayinin üretim ihtiyaçlarına yönelik ham madde üretimi geliştirilecek.”

Advertorial
Anahtar Kelimeler
Oto   Araç   Vergi   Sistemi   Değişiyor  
Bu Habere Oy Verin
Bu Haber Oylanmadı. İlk Siz Oy Kullanın.